Dworzanin królewicza Jakóba

Gdy Jan Sobieski ujrzał ten orszak miły jego sercu, bodnął konia i w raźnych podskokach pośpieszył naprzeciw sanek, poczem zdjął z galanteryą z głowy kołpak i rzekł
wesoło:
— Najpokorniejszy z dworzan waszych, miłościwa pani, oznajmia wam z radością, iż Rzeczpospolita zabezpieczoną jest od najazdów tureckich i tatarskich na lat siedm.
Za waszą radą pokój zawarłem, nigdy korzystniejszy traktat, w trudniejszych dla nas okolicznościach nie stanął; bo taki zwykł bywać najlepszy pokój, gdy jeden z drugim wprzód
się dobrze sprobuje.
Marysieńka uśmiechnęła się łaskawie i podawszy bohaterowi białą rączkę do ucałowania, odpowiedziała:
— Oto nagroda Waszmości.
— Niech żyje Jan III Sobieski, obrońca wiary Chrystusowej! — krzyknął lud, tłoczący się na gościńcu.
— A to druga nagroda, stokroć piękniejsza — pomyślał Jasiek.
* * *
Fakta Żurawińskie, które zawarł Sobieski, pokonawszy Turków w końcu 1676 r.
ucieszyły cały kraj, bo pożądany pokój mu wróciły; zadowolniły też Francyę, która nieprzyjaźnie usposobiona dla Austryi, wiedząc że Turcya zamierza zwrócić oręż przeciw
temu mocarstwu, pragnęła, by Sobieski zawarł pokój i przez Maryę Kazimierę na króla w tym duchu wpłynęła, lecz papież, którego pragnieniem było zgniecenie potęgi tureckiej,
wciąż grożącej chrześcijaństwu, i który jednego Sobieskiego wśród wszystkich wodzów europejskich za zdolnego do dokazania tego uważał, gdy otrzymał list jego, uwiadamiający o
zawarciu pokoju z Turkami, zgniótł pismo z gniewem i rzekł:
— Ten traktat musi być zerwany.
Nie wiedziano wszakże jeszcze w kraju o tych słowach papieża i wojska zaraz po powrocie zostały rozpuszczone. Sobieski zajął się.
wewnętrznem] sprawami państwa, a królowa zabawami, w których Jakób i Jasiek w części brać udział musieli.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>